2009. április 17., péntek

Csomaginformációk

Is package name "X" installed?

 • dpkg -l X
  dlocate X

List package X content

 • dpkg -L X

What versions of package X are available?

 • apt-cache policy X

Install and Update package X

 • apt-get install X

Update whole system

 • apt-get update ; apt-get upgrade

Distribution Upgrade to next higher version

 • apt-get update; apt-get dist-upgrade

Which package provides the file /bin/X ?

 • dpkg -S /bin/X

Remove a package

 • apt-get remove X

forrás:
https://wiki.foresightlinux.org/display/docs/Conary+for+Debian+and+Ubuntu+Users

2009. április 8., szerda

Több videó (elejének) vágása 1xre

 for i in `ls *.avi`;

do echo Alakítom: $i;

#ffmpeg -i $i -ss 00:00:44 vagott${i:0} <---lassú

mencoder -ss 00:00:44 -oac copy -ovc copy "$i" -o vagott${i:0}

done
vége levágása:


 mencoder -endpos hh:mm:ss -ovc copy -oac copy in.avi -o out.avi 

2009. április 2., csütörtök

Bash: több kép átméretezése egyszerre

 for i in `ls pic*.jpg`; do echo $i; convert $i -resize 1024x768 -quality 75 m${i:1}; done 

Cedega és Ubuntu Jaunty 9.04

 mkdir -p cedega_000133_all/DEBIAN

ar p cedega_000133_all.deb data.tar.gz | tar zx -C cedega_000133_all/

ar p cedega_000133_all.deb control.tar.gz | tar zx -C cedega_000133_all/DEBIAN/

mv cedega_000133_all.deb cedega_000133_all.prerebuild.deb

perl -pi -e 's/python2.4-dbus/python-dbus/' cedega_000133_all/DEBIAN/control

dpkg-deb --build cedega_000133_all

rm -rf cedega_000133_all

sudo dpkg -i cedega_000133_all.deb